Menu

Akcelerator

Kryteria selekcji do programu akceleracyjnego

Kryteria selekcji

Podstawowe założenie dotyczące rozwiązania (warunek konieczny):

Oferowane rozwiązanie powinno być gotowe do pilotażu lub wdrożenia w rzeczywistych bądź zbliżonych do nich warunkach operacyjnych, ma za sobą etap testów (badawczy) lub jest bardzo blisko ich finalizacji (max. 3-mcy).

Pozostałe elementy brane przy ocenie rozwiązania podczas naboru danej edycji

  • Unikalność oraz stopień innowacyjności rozwiązania;
  • Zgodność rozwiązania z tematem prowadzonej edycji programu;
  • Zgodność rozwiązania z potrzebami Grupy PKN ORLEN;
  • Charakter, skala oraz możliwość walidacji korzyści dla Grupy PKN ORLEN;
  • Kompetencje oraz doświadczenie autora(ów) rozwiązania;
  • Realność przyjętych założeń oraz potencjał biznesowy rozwiązania;
  • Stopień gotowości rozwiązania do wdrożenia lub komercjalizacji (min. 5 poziom wg systemu Technology Readiness Level - TRL).
TRL
wróć
zgłoś innowację