Menu

ORLEN Skylight accelerator

Naszym celem jest znalezienie startupów, których rozwiązania odpowiadają na aktualne wyzwania biznesowe

Aktualne wyzwania w Programie

Nabór zgłoszeń dla VI rundy zakończył się w dniu 21 grudnia 2022 r. Aktualnie, trwają prace nad nowymi wyzwaniami technologicznymi.
Uruchomienie naboru do VII rundy akceleracyjnej i aktualizacja wyzwań planowane są w I kwartale 2023 r.

Wyzwania opublikowane dla VI rundy naboru:

Przemysł 4.0 oraz bezpieczna organizacja

Poszukujemy rozwiązań umożliwiających zautomatyzowany zdalny monitoring prawidłowości działania odwadniaczy zabudowanych na magistralnych sieciach parowych na terenie zakładu produkcyjnego.
Poszukujemy rozwiązań, w szczególności robotów, pozwalających na zautomatyzowanie i zoptymalizowanie procesów inspekcji i czyszczenia (neutralizacji odpadów) różnego typu zbiorników (naziemnych i podziemnych), w tym tych służących do przechowywania substancji łatwopalnych i wybuchowy.

Cyfrowa organizacja

Poszukujemy narzędzia, które usprawni zarządzanie dostępnymi informacjami handlowymi i rynkowymi. Rozwiązanie powinno w sposób zautomatyzowany wyszukiwać i filtrować, zgodnie z ustalonymi kryteriami, aktualne informacje rynkowe pozyskane ze źródeł istotnych dla PKN ORLEN, prowadzić screening wiadomości ogólnodostępnych w Internecie oraz w sposób autonomiczny dystrybuować wyniki przeglądu do właściwych odbiorców w ramach organizacji.
Zależy nam na zwiększeniu zaangażowania menedżerów w działania komunikacyjne w celu wzmocnienia rozpoznawalności projektów biznesowych oraz wzmocnienia wizerunku pracodawcy. Poszukiwane rozwiązanie ma zwiększyć ilość komunikatów na na mediach społecznościowych (w tym LinkedIn) i poszerzyć zasięg informacji oraz opinii publikowanych przez pracowników. Funkcje rozwiązania powinny pozwalać na: generowanie treści postów, planowanie publikacji oraz uzyskanie danych analitycznych.
Poszukiwane rozwiązanie powinno zapewnić możliwość raportowania i analizy danych dotyczących wykorzystania floty pojazdów, rozliczeń kart przebiegu. Generowania elektronicznej karty ewidencji przebiegu pojazdu służbowego.
W celu zautomatyzowania kontroli cystern kolejowych poszukujemy rozwiązania, które będzie autonomicznie rozpoznawało oznakowania oraz wszelkich informacje na nich umieszczone. Musi być skuteczne dla cystern w ruchu i niezależnie od warunków pogodowych. Weryfikacja będzie polegała na porównaniu stanu faktycznego z rejestrem informatycznym obejmującym dane takie jak: nr identyfikacyjny, dane rewizji, masy, produktów, ADR/ GEVI i inne.
Poszukujemy rozwiązań umożliwiających bezobsługową lub zdalną weryfikację jakości sygnału łączności dyspozytorskiej w standardach TETRA, LTE, 5G, np. z wykorzystaniem drona.
Poszukujemy rozwiązań umożliwiających zdalną inspekcję posiadanej infrastruktury - zarówno budowlanej (w tym obiekty hydrotechniczne, farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne), jak również instalacji telekomunikacyjnych (antenowych) oraz energetycznych. Zakres badania powinien obejmować m.in. jakości traktów radiowych, zgodności z normami, stabilności konstrukcji, jakości zabezpieczeń, długości torów antenowych czy też diagnostyki uszkodzeń.
Poszukiwane narzędzie powinno lokalizować miejsca zdarzeń niepożądanych zakłócających dostawę energii do odbiorców. Powinno bazować na danych teleinformatycznych pozyskiwanych z sieci (dane z liczników bilansujących, dane od odbiorców i z inteligentnych liczników) oraz działać w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Nowoczesna stacja i klient przyszłości

Poszukujemy rozwiązań poprawiających bezdotykową i zautomatyzowaną obsługę klienta. W szczególności obsługę nowych metod płatności (innych niż przy pomocy gotówki, terminala kart płatniczych i NFC). Dodatkowym atutem będzie funkcjonalność weryfikacji pełnoletności klienta.
Poszukujemy rozwiązań wspierających obsługę naszych klientów w całym spektrum formatów sprzedażowych (w tym w obszarze serwisu gastronomicznego, wydawania produktów, wsparcie przy dystrybutorze).
Poszukujemy inspiracji i rozwiązań pozwalających wykorzystać potencjał robotów w obszarze sprzedaży detalicznej.
Poszukujemy partnerów, wraz z którymi będziemy rozszerzyć portfel naszych usług o nowe pozycje komplementarne do dotychczasowej oferty. Szukamy rozwiązań, które mogą przełożyć się na wysoki wolumen sprzedaży lub ponadstandardową marżowość.

Woda w procesach przemysłowych

W celu ciągłego zwiększania efektywności energetycznej poszukujemy rozwiązań wykorzystujących turbiny umieszczane wewnątrz grawitacyjnych instalacji kanalizacyjnych do generowania energii elektrycznej.
W celu spełnienia najwyższych standardów w zakresie ochrony środowiska, poszykujemy rozwiązań umożliwiających monitorowanie w czasie rzeczywistym zawartości i rodzaju zanieczyszczeń w ściekach.
W celu optymalizacji gospodarki wodnej i zmniejszania zużycia wody poszukujemy zaawansowanych narzędzi do precyzyjnego monitorowania przepływów oraz wykrywania nieszczelności w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych. Poszukujemy również narzędzi umożliwiających monitorowanie stanu technicznego tych instalacji.

Efektywna i niskoemisyjna energetyka

Poszukujemy rozwiązania do prowadzenia monitoringu poziomu zanieczyszczenia oraz szybkiej analizy i weryfikacji składu witryfikatu (stała pozostałość po zgazowaniu) pod kątem możliwości jego dalszego zagospodarowania.
Rozwiązania przeznaczone dla średniej wielkości instalacji (3-4 MWe) mające na celu optymalizacje prowadzonych procesów produkcji biogazu z uwzględnieniem różnych substratów (w szczególności odpadów z produkcji rolno-spożywczej), efektywnego energetycznie oczyszczania biogazu do biometanu, konfekcjonowania wytworzonego biometanu w kierunku bioLNG bioCNG, jak również efektywnego zagospodarowania produktów ubocznych: m.in. CO2, innych gazów śladowych, pofermentu.
Poszukiwane rozwiązanie powinno pozwalać na monitorowanie i raportowanie w zakresie funkcjonowania sieci oraz wystąpienia zdarzeń i zakłóceń, uwzględniając jak najszersze spectrum zmiennych, a także rezultaty ww. zdarzeń.
Poszukujemy nowatorskich systemów siłowni wiatrowych o lekkiej konstrukcji i mocy 3-10KW. Najbardziej pożądane rozwiązania powinny umożliwiać niskie posadowienie turbiny i efektywną generację prądu w warunkach niskiej wietrzności. Trwała konstrukcja powinna umożliwiać bezpieczny montaż na budynkach mieszkalnych/komercyjnych oraz integrację z innymi źródłami OZE oraz magazynami energii. Dodatkowym atutem będzie możliwość posadowienia rozwiązania na maszcie.
wróć
wróć
zgłoś innowację